Mastercard spouští Evropské centrum kybernetické odolnosti

Mastercard spouští Evropské centrum kybernetické odolnosti

V rámci své evropské centrály zahájila společnost Mastercard provoz Evropského centra kybernetické odolnosti (European Cyber Resilience Centre, ECRC). Potvrzuje tím svůj důraz na boj s kybernetickými hrozbami a na posilování odolnosti vůči těmto hrozbám.
Centrum ECRC, vybavené nejmodernějšími technologiemi, posílí obranu proti kybernetickým útokům, zkrátí reakční časy a současně bude sloužit jako přední centrum vývoje nových nápadů v oblasti kyberbezpečnosti. Současně bude také posilovat spolupráci v této oblasti mezi veřejným a soukromým sektorem.

S pokračující digitalizací a všudypřítomným připojením k internetu je kyberkriminalita problémem doslova každé organizace. Podvodníci využívají dostupné technologie novými a promyšlenějšími způsoby s cílem poškodit spotřebitele i firmy, přičemž míra tohoto ohrožení bude narůstat.

Z kyberkriminality se stala globální výdělečná činnost v hodnotě bilionů eur. Kyberbezpečnostní centrum ECRC bude sdružovat partnery z veřejného a soukromého sektoru, aby dokázalo adekvátně reagovat na vývoj kyberbezpečnostních hrozeb.
S využitím svých prostředků a odborníků bude zprostředkovávat spolupráci s národními kyberbezpečnostními centrálami, policejními orgány i oborovými organizacemi po celé Evropě.

„Kyberkriminalita se v rychle se měnícím světě, který je navíc navzájem neuvěřitelnou měrou propojený, neustále vyvíjí. A my se vyvíjíme také. Toto centrum spojí ty nejchytřejší mozky z řad podnikatelů, vlád a dalších sektorů, abychom byli vždy o krok před hrozbami a zajistili, že digitální svět bude co nejbezpečnější. Koneckonců, práce na tom, aby lidé mohli důvěřovat tomu, že jsou online v bezpečí, nekončí u našich čtyř stěn – ani u našich firewallů,“ uvedl Michael Miebach, generální ředitel společnosti Mastercard.

Dvacet bezpečnostních týmů

Centrum ECRC umocňuje schopnosti společnosti Mastercard v potírání kybernetických hrozeb v digitálním ekosystému a umožňuje jí poskytovat před těmito hrozbami potřebnou ochranu, detekovat je a reagovat na ně. Centrum rozvíjí těsnější propojení s klienty, partnery i ostatními zainteresovanými stranami a podporuje tak vzájemnou spolupráci v celém regionu. ECRC zvyšuje všeobecnou odolnost a je lídrem v odezvě na kyberbezpečnostní i fyzická narušení.

Mezi zásadní součásti Evropského centra kybernetické odolnosti patří vedle zástupců dvaceti různých týmů také Fusion Centre, které zjišťuje odezvu společnosti Mastercard na organizační bezpečnostní incidenty, či digitální forenzní laboratoř.

„V Europolu jsme přesvědčeni, že jednotlivec nemůže čelit hrozbám kyberzločinu sám. Díky tomu, že Evropské centrum pro kybernetickou odolnost spojuje všechny relevantní aktéry, má mimořádný potenciál obstát v tomto boji,” řekla Catherine De Bolle, výkonná ředitelka Europolu.

Ochrana pro 143 miliard transakcí ročně

“Jsem hrdý, že mohu být na slavnostním otevření Evropského centra kybernetické odolnosti Mastercard. Jsem potěšen, že si Mastercard vybral právě Belgii pro sídlo svého prvního centra v Evropě zaměřeného na kybernetickou bezpečnost. O to více pak mě těší, že se bude nacházet přímo v srdci Valonského Brabantska.
Žijeme ve světě, kde jsou kybernetické hrozby všudypřítomné a neustále se vyvíjející a ovlivňují všechny oblasti naší společnosti, od veřejného po soukromý sektor, od kritických infrastruktur po běžné občany. Je proto nezbytně nutné, abychom se s odhodláním a zapálením spojili, abychom těmto výzvám čelili. Tím, že propojíme soukromý sektor s regulačními orgány, můžeme výrazně zlepšit naši schopnost předcházet kybernetickým hrozbám, odhalovat je a reagovat na ně,“ řekl Mathieu Michel, belgický státní tajemník pro digitalizaci.

Pozornost, jíž společnost Mastercard věnuje evropské bezpečnosti, odpovídá úloze, jakou Mastercard sehrává v podpoře ekonomik i jednotlivců. Tato podpora stojí na pevných základech robustní infrastruktury společnosti Mastercard, jež jen v roce 2023 zajistila ochranu 143 miliard transakcí.
Mastercard zachovává vysokou úroveň ochrany soukromí, dat i kyberbezpečnosti, a díky tomu dokáže zajišťovat bezproblémové a bezpečné transakce a chránit data uživatelů.

Zdroj informací

Mastercard a NejBusiness.cz
Foto: Mastercard

Datum

11. června 2024

Page generated in 1.1167 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál