Hitachi Energy zvyšuje přenos energie nad 150 GW kvůli poptávce po čisté energii

Hitachi Energy zvyšuje přenos energie nad 150 GW kvůli poptávce po čisté energii

Společnost Hitachi Energy, globální technologický lídr, který podporuje udržitelnou energetickou budoucnost pro všechny, oznámila, že díky vybudovaným stejnosměrným vedením integrovaným do energetických soustav po celém světě umožňuje přenos výkonu přesahujícího 150 GW – což je dost na to, aby to pokrylo špičkovou poptávku po elektřině v Japonsku.
Toto oznámení následuje po dodání první energie z Dogger Bank, největšího projektu větrných elektráren na moři na světě, prostřednictvím premiérového použití technologie HVDC na větrné farmě ve Spojeném království.

Společnost neustále rozšiřuje svou kapacitu, aby uspokojila rostoucí poptávku způsobenou přechodem na čistou energii. Od roku 2020, kdy Hitachi zahájila své strategické investice, zvýšila firma Hitachi Energy počet svých zaměstnanců o více než 8 000.
Ve stejném období také investovala 3 miliardy dolarů do výroby, inženýrství a výzkumu a vývoje, čímž rozšířila spolupráci a stala se strategickým partnerem v celém životním cyklu zákazníka.

„Elektřina bude páteří celého energetického systému a pomůže realizovat přechod na čistou energii. Nedávné oznámení ukazuje, jak umožňujeme našim zákazníkům urychlit rozvoj energetických sítí, které energetický systém potřebuje,“ řekl Claudio Facchin, generální ředitel společnosti Hitachi Energy.

Pokračující investice jsou v souladu s plánem Hitachi Energy 2030 a střednědobým plánem řízení společnosti Hitachi na rok 2024.

Investice do tří hlavních oblastí plánu Hitachi Energy 2030

1) Pokračující posilování hlavní činnosti v oblasti elektrizačních soustav
Společnost investovala značné prostředky do rozšiřování kapacit a přijímání nových zaměstnanců po celém světě – v Evropě, na Blízkém východě a v Africe, v Severní a Jižní Americe a v Asii a Tichomoří.
Příkladem jen z letošního roku je výrobní závod technologie pro zvýšení kvality elektrické energie a globální technologické a inovační centrum v Indii a závod pro výrobu transformátorů v Číně. Kromě uvedeného proběhly nedávno další investice do provozů ve Švédsku, Švýcarsku a USA.

Investice do výzkumu a vývoje

Udržitelná řešení: Portfolio EconiQ™ bez obsahu hexafluoridu síry (SF6) prokazatelně výrazně snižuje uhlíkovou stopu během celého životního cyklu. Výkonové polovodiče nové generace, jako je RoadPak pro e-mobilitu. Digitální technologie jako Lumada Asset Performance Management a IdentiQ™ pro HVDC a kvalitu elektrické energie.

2) Zdvojnásobení úsilí v oblasti digitalizace a služeb. A expanze na okraji energetického systému

Digitalizace a služby: Nová generace softwarového řešení Lumada Asset Performance Management s výhodami využití umělé inteligence; akvizice většinového podílu ve společnosti eks Energy, poskytovateli technologií pro přeměnu energie s cílem zvýšit skladování a flexibilitu na okraji energetického systému.

3) Inovace, synergie, partnerství a fúze a akvizice pro urychlení růstu

Stále silnější spolupráce vedla k novým obchodním modelům, rámcovým dohodám o rezervaci kapacit a globálním standardům, které umožňují lepší plánování pro uspokojení poptávky. Mezi klíčové projekty, jejichž realizaci umožnila technologie společnosti, patří Champlain Hudson Power Express, program 2 GW společnosti TenneT a Project Lightning, první svého druhu v oblasti podmořského přenosu energie.

Zpráva IEA „Electricity Grids and Secure Energy Transitions“ uvádí, že investice do sítí se po stagnaci na globální úrovni musí do roku 2030 téměř zdvojnásobit na více než 600 miliard dolarů ročně (bezmála 14 bilionů korun) a budování sítí vyžaduje bezpečný dodavatelský řetězec a kvalifikovanou pracovní sílu.

Rychlá elektrifikace dopravy, budov a průmyslu celosvětově zvyšuje poptávku po bezpečné, udržitelné a flexibilní elektřině. Společnost je odhodlána neustále posilovat své podnikání směrem k prognóze energetického systému pro rok 2050, kde vidí čtyřnásobek dnešní instalované globální kapacity výroby elektřiny a trojnásobek přenosu elektrické energie ve srovnání se současným stavem.

„Od července 2020, kdy jsme se vydali na cestu se společností Hitachi, se nám podařilo urychlit náš růst a expanzi a zároveň využít synergií v rámci celé skupiny Hitachi,“ dodal Facchin. „Díky více než stoletým zkušenostem v oblasti energetiky v kombinaci s digitalizací jako prostředníkem se umíme rychle přizpůsobit a můžeme poskytovat našim zákazníkům inovativní služby a řešení. Jako Hitachi máme jedinečnou pozici napříč IT, OT a produktovými schopnostmi, abychom mohli podporovat naše zákazníky v celém životním cyklu.“

Zdroj informací

Hitachi, NejChlapi.cz a NejBusiness.cz
Foto: Hitachi

Datum

13. listopadu 2023

Page generated in 1.5034 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál