Na Magistrátu hl. m. Prahy byl zahájen prorodinný audit

Na Magistrátu hl. m. Prahy byl zahájen prorodinný audit

Hlavní město se věnuje tématu sladění pracovního a rodinného života, proto zadalo zpracování nezávislého auditu, jehož cílem je prověřit stávající stav, a ještě případně doplnit či zlepšit prorodinná opatření, která v současnosti již na úřadu fungují. První fáze byla zahájena začátkem září a kompletní výsledky by měly být k dispozici v příštím roce.

Hlavní město je se svými více než dvěma tisíci úředníky významným regionálním zaměstnavatelem neustále poptávajícím kvalifikované pracovníky. „Přestože nabízíme zajímavé pozice, stabilitu i dobré platové podmínky, je stále větší problém obsadit pozice vhodnými kandidáty. Věřím, že lidi jsou, ale je potřeba pro ně připravit lepší podmínky, mezi které patří také možnost odpovědně pečovat o závislé členy rodiny i pracovat. Právě proto jsme zadali nezávislý audit, na jehož základě přijmeme další opatření, aby práce na magistrátu byla atraktivní pro větší okruh lidí,“ prohlásila radní pro oblast sociální politiky Milena Johnová.

Rada hl. m. Prahy letos v polovině února schválila dokument nazvaný Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021–2022. Jedním z opatření tohoto koncepčního materiálu je i zpracování prorodinného auditu na Magistrátu hl. m. Prahy jako významného veřejného zaměstnavatele. Tento úkol město nyní plní, neboť práci na něm v těchto dnech oficiálně zahájili externí odborníci.

Audit je rozdělen do několika fází, první z nich aktuálně spočívá ve studiu interních směrnic, HR procesů a statistik. Ukončena by měla být letos na podzim. Další fáze bude zaměřena na individuální rozhovory s vedoucími pracovníky, poté bude následovat například interní dotazníkové šetření mezi zaměstnanci nebo individuální rozhovory s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené i se zaměstnanci, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou. Na závěr bude zpracována souhrnná zpráva s výsledky auditu, včetně návrhu doporučení pro další rozvoj prorodinných opatření na magistrátu.

Zásadním tématem v oblasti sladění pracovního a rodinného života je například možnost přizpůsobit pracovní podmínky péči o dítě nebo o jiné závislé členy rodiny. Důležitá je i oblast nabídky prorodinných aktivit, jako jsou třeba různé výhody pro rodiny s dětmi nebo podpora volnočasových aktivit pro děti zaměstnanců. Řada prorodinných opatření už nyní v různých podobách na magistrátu funguje. Na základě výsledku auditu je bude možné ještě upravit, doplnit a lépe přizpůsobit zaměstnancům. Veškeré závěry by měly být k dispozici v příštím roce.

Zdroj informací

Hlavní město Praha, NejBusiness.cz, NejChlapi.cz a eČechy.cz

Datum

14. září 2021

Page generated in 1.2672 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál